Uw product is defect? Garantie?

  • Beschrijving

Ondanks dat wij de uiterste zorg besteden aan de kwaliteit van onze producten kan het voorkomen dat er iets defect raakt. Wij leveren onze producten met een fabrieksgarantie van 1 jaar op fabricagefouten.

Wilt u uw reparatie aanmelden via info@dekoptelefoon.nl

Heeft u meerdere defecte items dan willen zij u verzoeken om per item een klachtomschrijving toe te voegen.

Na ontvangst zullen wij een retourverzoek naar u sturen.

Na inspectie zullen de goederen, indien aan de voorwaarden wordt voldaan gerepareerd of vervangen worden. Als dit niet mogelijk blijkt ontvangt u een kortingscode welke u bij een volgende bestelling kunt gebruiken. De beslissing hoe de procedure af te werken ligt bij De Koptelefoon. Onoordeelkundig gebruik en/of molest is van garantie uitgesloten.

Goederen welke niet aan de garantievoorwaarden voldoen worden na emailoverleg met de klant en voor rekening van de klant al dan niet gerepareerd en terug gestuurd naar de klant of vernietigd.

Niet aangemelde retourzendingen, niet juist / volledig en of onduidelijk ingevulde formulieren alsmede niet voldoende gefrankeerde zendingen worden niet in behandeling genomen en zonder overleg vernietigd.

Goederen reizen voor uw risico en dienen goed te worden verpakt en verzonden om beschadiging door transport te voorkomen.

De Koptelefoon behoudt het recht om de reden van retour aan te passen.